12/06/2023

Инверторни термопомпи Midea

Термопомпи Midea

Инверторни термопомпи Midea с висока надеждност и енергийна ефективност през цялата година

Широк температурен диапазон

 • Mono 4~16kW и Split моделите, могат да работят в режим на охлаждане при -5°C~43°C температура на околната среда.
 • За Mono 18~30kW моделите, температурата на изходящата вода в режим на отопление е от 25℃~60℃.

Изсушаване на пода

Преди отопление, ако на пода остане значително голямо количество вода, подът може да се изкриви или дори да се пропука по време на работа на подовото отопление. Наличен е режим на изсушаване, който се използва след първоначалното монтиране на подовото отопление и режим на предварително загряване за първото отопление, за да се предпази пода. По време на процеса температурата на водата ще се повишава постепенно.

Ограничаване на мощността

Функцията за ограничаване на мощността прави уреда подходящ за различни токови захранвания. Разполага с 8 конфигурации, които потребителят може да избере според максимално допустимият ток. Необходима е само лесна настройка на кабелното дистанционно управление.

Функция „Holiday Away“

Функцията Holiday Away е режим за подобряване на надеждността на системата и пестене на енергия. Тялото работи в режим отопление и / или режим БГВ с ниска температура на водата, за да предпази водата от замръзване през зимата. Потребителят може предварително да настрои режима на дезинфекция, преди да се върне у дома, за да има чиста от микроби вода, готова за използване.

Интелигентен контрол

Температурна крива

С помощта на функцията „Температурна крива“, температурата на водата автоматично ще се променя при промяна външната температурата, което спестява енергия, като същевременно осигурява по-добър комфорт. Налични са общо 32 фиксирани температурни криви, могат да бъдат ръчно зададени температурни отклонения и е налична една персонализирана температурна крива.

Smart Grid

Термопомпата настройва режима на работа според различните електрически сигнали от мрежата, за да осигури спестяване на енергия. Когато цената на електроенергията е ниска, термопомпата има приоритет на БГВ. Когато цената на електроенергията е висока, функциите, свързани с БГВ, са ограничени. Когато цената на електроенергията е нормална, термопомпата работи според изискванията на потребителите.

Изпомпване на БГВ

Изпомпването на БГВ се използва за връщане на водата във водопроводната мрежа към резервоара за гореща вода според зададения таймер. Могат да се настроят общо 12 таймера за един ден, което позволява на потребителите да настроят времето за работа на помпата за БГВ, за да си гарантират използването на топла вода, без да чакат дълго време.

Комфорт

Безшумна работа

Четири киловатовата моноблок система генерира едва 35dB(A)* звуково налягане на разстояние 3 метра благодарение на оптимизирания дизайн на външното тяло и вентилатора.

* Тествано при:

 • Температура на външния въздух 7 ℃ DB, 6 ℃ WB; Входна вода 30 ℃, изходяща вода 35 ℃.
 • Температура на външния въздух 35 ℃ DB; Входна вода 23 ℃, изходна вода 18 ℃.

Тройно намаляване на шума

Подобрения на двойно-роторния компресор

 • По-добър баланс и изключително ниски вибрации
 • Двойни ексцентрични камери
 • Две балансиращи тежести
 • Много стабилни движещи се части
 • Оптимизирана технология за задвижване на компресора
 • Изключително здрави лагери
 • Компактна структура

„Bionic“ дизайн на вентилатора

 1. Вдлъбнат дизайн на смукателната повърхност
  • Намалява шума от завихрянето на въздуха
  • Подобрена обтекаемост на вентилатора
  • Намалено тегло и подобрена ефективност
 2. Иновативен дизайн с удебеляване на ръба
  • Намалява нискочестотния шум
  • Ефективно подобрява здравината на острието
 3. Специализиран прорез в предния част
  • Променено разпределение на налягането в предния край на острието
  • Намален шум от завихрянето на въздуха

Удобство

Настройка през USB

Инсталаторите нямат нужда да носят допълнително оборудване. При термопомпи Midea настройката и обновяването на системата се осъществява изцяло през USB. Параметрите се предават между жичните контролери. Инсталаторите лесно могат да копират настройките от един контролер на друг чрез USB.

Функция „Holiday Home“

Можете да използвате функцията Holiday Home за отклонение от нормалните графици, без да се налага да ги променяте, когато сте в дома си през почивни или празнични дни.

Жичен контролер

 • Дизайн със сензорни бутони
 • LCD екран
 • Изобразяване на кодове за грешки
 • Проверка на работни параметри
 • Функция за проверка на връзки на системата
 • Мултиезичен интерфейс
 • Функция за защита от деца
 • Аларма
 • Вграден температурен сензор и Wi-Fi модул
 • Modbus протокол за свързаност

*При моделите M-Thermal Arctic Split, контролерът е вграден в хидромодула.

*При моделите M-Thermal Arctic Mono, контролерът се монтира на стена.

Вградено Wi-Fi управление

 • Лесна настройка
 • Управление на двойни зони
 • Наблюдавайте състоянието на системата
 • Следена на консумацията на енергия
 • Удобно дистанционно управление
 • Предложения за пестене на енергия
 • Функция за график и настройка на таймери

Типични приложения

Системни конфигурации

Термопомпената система може да бъде конфигурирана да работи с активиран или деактивиран електрически нагревател и може да се използва заедно с допълнителен източник на топлина, като например бойлер.

Избраната конфигурация влияе върху мощността на необходимата термопомпа. По-долу са описани три типични конфигурации:

 1. Конфигурация 1: Само термопомпа
  • Термопомпата покрива необходимия капацитет и не е необходим допълнителен капацитет за отопление.
  • Изисква избор на термопомпа с по-голям капацитет и предлага по-висока първоначална инвестиция.
  • Идеален за ново строителство, където енергийната ефективност е от първостепенно значение.
 2. Конфигурация 2: Термопомпа и резервен електрически нагревател
  • Термопомпата покрива необходимата мощност, докато температурата на околната среда падне под точката при която термопомпата е в състояние да осигури достатъчен капацитет. Когато температурата на околната среда е под тази точка, резервният електрически нагревател доставя необходимия допълнителен отоплителен капацитет.
  • Най-добрият баланс между първоначалната инвестиция и текущите разходи, води до най-ниски разходи през жизнения цикъл.
  • Идеален за ново строителство.
 3. Конфигурация 3: Термопомпа с допълнителен източник на топлина
  • Термопомпата покрива необходимата мощност, докато температурата на околната среда падне под точката при която термопомпата е в състояние да осигури достатъчен капацитет. Когато температурата на околната среда е под тази точка, в зависимост от настройките на системата, или спомагателния източник на топлина доставя необходимия допълнителен отоплителен капацитет или термопомпата не работи и спомагателният източникът на топлина покрива необходимия капацитет.
  • Позволява избор на термопомпа с по-малък капацитет.
  • Идеален за обновяване и надграждане.

Решение „Всичко в едно“ – отопление, охлаждане и БГВ в една система

M-Thermal е интегрирана система, която осигурява отопление и охлаждане на помещения, както и битова гореща вода, предлагайки цялостно, целогодишно решение, което може да премахне необходимостта от традиционни газови или други котли, или да работи заедно с тях. M-Thermal може да се комбинира с подово отопление, вентилаторни конвектори, радиатори и битови водосъдържатели. Може да се свърже и към слънчеви колектори, газова котел и други източници на топлина. Сертификацията за Smart Grid показва, че M-Thermal може напълно да използва електричество от различни източници или различни ценови нива, за да задоволи различни режими на работа, което е от полза за спестяване на разходи.

Практически приложения

Термопомпените ситеми Midea M-Thermal могат да бъдат използвани в различни сценарии. По-долу ще видите най-разпространените от тях:

Отопление и охлаждане

Кръговете за подово отопление се използват за отопление на помещения, а вентилаторният конвектор се използва както за отопление, така и за охлаждане. За режим на отопление, зоните на подовото отопление и вентилаторният конвектор изискват различна работна температура на водата. За постигане на тези две температури се използва смесителна станция (закупува се допълнитело), която се състои от 3-пътен вентил и водна помпа, за да се адаптира температурата на водата според изискванията на зоните на подовото отопление. Смесителната станция се управлява от устройството. За режим на охлаждане се използва двупосочен вентил, за да се предотврати навлизането на студена вода в зоните на подовото отопление, което води до кондензация по време на охлаждане.

Бележки

 1. 2-пътен вентил (закупува се допълнитело)
 2. 3-пътен вентил (закупува се допълнитело)
 3. Водна помпа (закупува се допълнитело)
 4. Вентилаторен конвектор (може да се закупи от Midea)
 5. Подово отопление (закупува се допълнитело)

Оптопление, БГВ и хибриден източник на отопление

Резервният електрически нагревател (персонализиран) и AHS осигуряват допълнително отопление за повишаване на температурата на водата, която излиза от модула.

TBH и соларната система осигуряват допълнително отопление за повишаване на температурата на домашната гореща вода. 3-пътният вентил се използва за превключване между режима на отопление и режима БГВ.

Забележки

 1. Соларен панел (закупува се допълнително)
 2. AHS: Допълнителен източник на отопление (закупува се допълнително)
 3. 3-пътен вентил (закупува се допълнително)
 4. Подово отопление (закупува се допълнително)
 5. Резервоар за вода (закупува се допълнително)
 6. Бобина на топлообменника (закупува се допълнително)
 7. TBH: Допълнителен нагревател на резервоара (закупува се допълнително)

Двузоново управление

Управлението на двойни зони е достъпно само за режима на отопление. То може да контролира различни зони, за да достигне различна температура във всяка от тях, за да отговори на различните нужди на потребителите.

При използване на жично дистанционно управление:

Жичното дистанционно управление задава режима на работа, температурата, както и Вкл./Изкл. Зона 1 е контролирана, въз основа на изходяща температура на водата. Зона 2 е контролирана, въз основа на изходяща температура на водата или чрез вграден сензор, който е интегриран в жичното дистанционно управление.

При използване на проводно дистанционно управление и термостат:

Проводното дистанционно управление задава режима на работа и температурата на водата. И двете зони – 1 и 2 се контролират от термостата.

Забележки

 1. Радиатор (закупува се допълнително)
 2. 3-пътен вентил (закупува се допълнително)
 3. Водна помпа (закупува се допълнително)
 4. Подово отопление (закупува се допълнително)

Абревиатури

 • Т: Стаен термостат (закупува се допълнително)

Управление на множество стаи

Достъпни са максимум 6 стайни термостата за свързване с M-kit и 2 термостата за свързване към хидромодула, което позволява да се контролират максимум 8 стаи. M-kit се свързва към хидравличния модул.

Забележки

 1. Радиатор (закупува се допълнително)
 2. 3-пътен вентил (закупува се допълнително)
 3. Водна помпа (закупува се допълнително)
 4. Подово отопление (закупува се допълнително)
 5. M-Kit (персонализиран)
 6. Резервоар за баланс (закупува се допълнително)

Абревиатури

 • Т: Стаен термостат (закупува се допълнително)

M-kit:

 • Монтира се на стена
 • Проста структура
 • Компактен размер
 • Гъвкав монтаж
 • Свързва максимум 6 термостата

Каскадна система *

Дизайнът на каскадната система е перфектен, в случаи когато се наложи разширяване на капацитета за охлаждане / отопление на сгради. С един контролер могат да се управляват максимум 6 тела в група. Контролът на температурата в резервоара прави температурата на водата по-точна. AHS може да се свърже само към главния воден канал и да се контролира от главния модул.

Забележки

 1. Балансиращ резервоар (закупува се допълнително)
 2. Сензор за температура на балансиращия резервоар (може да се закупи от Midea)
 3. 3-пътен вентил (закупува се допълнително)
 4. Вентилаторен конвектор (може да се закупи от Midea)
 5. Подово отопление (закупува се допълнително)
 6. AHS: Допълнителен източник на отопление (закупува се допълнително)
 7. Еднопосочен вентил (закупува се допълнително)

* Моделите 4~16kW могат да се комбинират само един с друг, за да достигнат по-голям общ капацитет от 4~96kW.

* Моделите 18~30kW могат да се комбинират само един с друг, за да достигнат по-голям общ капацитет от 18~180kW.

Сплит: външно тяло + хидромодул

Неръждаемият воден резервоар и 3-пътният вентил, който се използва за промяна на посоката на водния поток между режим на отопление и режим на БГВ, са с интегриран дизайн във вътрешното тяло на хидромодула, което значително спестява разходите за монтаж и пускане в експлоатация на системата.

Забележки

 1. Слънчев панел (закупува се допълнително)
 2. Циркулационна помпа за БГВ (закупува се допълнително)
 3. Резервоар за баланс (закупува се допълнително)
 4. Сензор за температура на резервоара за баланс (може да се закупи от Midea)
 5. Циркулационна помпа за зона 1 (закупува се допълнително)
 6. 3-пътен вентил (закупува се допълнително)
 7. Вентилаторен конвектор (може да се закупи от Midea)
 8. Радиатор (закупува се допълнително)
 9. Циркулационна помпа за зона 2 (закупува се допълнително)
 10. Кръг за подово отопление (закупува се допълнително)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest