10/05/2023

Историята на климатици Fuji Electric

Историята на климатици Fuji Electric

Климатици Fuji Electric: Началото

От 1960 г. Fuji Electric се занимава с производството на климатици. През тази година компанията представя първо поколение домашен охладител, предназначен за монтаж на прозорец в Япония. През 1971 г. Fuji Electric пуска на пазара климатици в Кувейт, където високите външни температури през деня надвишават 50 ℃, а облаци от прах нависват над града. В тази предизвикателна среда климатиците на Fuji Electric се доказват отлично и утвърждават марката на компанията в Близкия изток.

През последните шест десетилетия, чрез разработка и използване на новаторски технологии и дизайнерски иновации, успяхме да направим нашите климатици по-ефективни и пригодими за работа във всякакви условия. Тези постоянни усилия ни превърнаха в една от водещите марки климатици в Европа, Япония, Близкия изток и Океания. Днес разширяваме бизнеса си и на американския и азиатския пазар.

С нарастването на търсенето на климатици в цял свят, ние разширяваме нашата гама от продукти, включително компактни климатици за дома, търговски климатични системи за промишлени сгради и мощни централизирани климатични системи (VRF). В същото време интензивно работим за укрепване на продажбите на нашите климатици, като правим нашите търговски предложения по-конкурентоспособни.

За нас е важно да добавяме нови модели към гамата, за да отговорим на разнообразните нужди на клиентите от целия свят и да разработим по-усъвършенствани технологии за климатици, които да помогнат за справяне с проблема на глобалното затопляне. Нашата цел е да продължим да разработваме продукти, които са по-енергийно ефективни и осигуряват комфортна среда за живота на нашите клиенти, като в същото време играем важна роля в опазването на околната среда.

Изследователска и развойна дейност

Нашите изследователски и развойни центрове в Kawasaki (Япония), Laem Chabang (Тайланд) и Шанхай (Китай) разработват продукти, отговарящи на специфичните нужди на клиентите в съответните региони. През юли 2019 г. открихме иновационно-комуникационния център в нашата централа в Kawasaki, като част от усилията ни да насърчаваме по-голямо сътрудничество между различните отдели на компанията. Целта е да създадем нова стойност, като използваме знанията, произтичащи както отвътре, така и извън компанията.

Домашни климатични системи

В нашите домашни климатични системи включваме дизайнерски иновации и най-съвременните технологии, за да гарантираме по-голяма ефективност и комфорт на живота. Нашите водещи иновации включват сензори за разпознаване на човешка активност (1988 г.), които осигуряват по-голяма енергийна ефективност, компактни и енергоспестяващи топлообменници Lambda (1991 г.) и плосък преден панел (1999 г.), който предлага по-добра ефективност при циркулацията на въздуха.

През 2003 г. въведохме на пазара първия климатик в индустрията със самопочистващ се филтър, който не само спестява време на потребителите, свързано с почистването, но също така поддържа висока енергийна ефективност. Тази функция стана толкова популярна, че днес се среща в почти всеки климатик от високия ценови клас на водещите производители.

С представянето на този модел през 2003 г., ние въведохме марката „Nocria“ за нашите климатици със самопочистващ се филтър, като съчетахме думите „air con“ (климатик наобратно), за да нарушим стереотипите в климатичните системи. Продължавайки тази традиция, Nocria S, представен през 2008 г., предлага най-компактното вътрешно тяло в индустрията и става символ на компактните климатични системи.

Най-новият модел, Nocria X, разполага с функция за контрол на въздушния поток DUAL BLASTER, която позволява на топъл или студен въздух да достига до всяъкъв ъгъл на стаята, дори при умерена настройка на температурата.

По-новите поколения на нашите климатици станаха още по-умни. Те използват AI и IoT технологии, за да контролират автоматично температурата в помещението на оптимално ниво, въз основа на моделите на използване от потребителя, както и използвайки данни, събрани от вградени сензори и информация за времето.

Разработихме и първият в индустрията топлообменник с функция за термична дезинфекция, който използва процес на отопление и овлажняване, за да го поддържа чист.

Мисията на Fuji Electric

През 2014 г., Европейският съюз въведе регулации за редуциране на последиците от изменението на климата и опазване на околната среда чрез намаляване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (флуорирани газове). Ние работим за по-добро бъдеще.

Сценарий за забрана на HFC

ЕС затяга регламентите, отнасящи се за парниковите газове от 2014 г.

Новият регламент на ЕС за парниковите газове има за цел да предотврати вредните емисии и глобалното затопляне, причинено от парниковия ефект.

Основни точки

  • Прекратяване на използването;
  • Разпределение на квотата;
  • Забрана за пускане на пазара;
  • Проследяване на HFC, съдържащ се в предварително заредено оборудване.

Климатиците Fuji Electric работят за намаляване използването на HFC, като използват иновативни подходи.

Поетапно намаляване на употребата на HFC (член 15, поетапно намаляване на употребата от 2015 г.) за намаляване на емисиите от CO 2 (в сравнение с количеството, произведено и внесено от 2009 до 2012 г.)

Какво предстои до 2025 г.?

От 2025 г., единичните сплит-климатични системи, съдържащи по-малко от 3 кг F-газ (GWP>=750), ще бъдат забранени.

След изследване и оценка на Fuji Electric, беше установено, че R32 е най-добре балансираният алтернативен газ. Постепенно ще внедряваме R32 в предлаганата от нас гама продукти.

Нашите иновации помагат за опазване на околната среда

Подход към новия стандарт за енергийна ефективност

Fuji Electric следва стриктно плана на ЕС 20/20/20 до 2020 г.

20% по-малко разход на енергия 20% по-малко CO 2 емисии 20% дял от възобновяема енергия
Продуктите на Fuji Electric са високоефективни и същевременно имат по-нисък разход на енергия. Продуктите на Fuji Electric отговарят на регулацията за парниковите газове 842/2006/ЕС. Fuji Electric популяризира използването на термопомпени системи, чиито енергоизточник е въздухът – това са отоплителни системи с възобновяем енергоизточник.

Стремеж към по-голямо енергоспестяване

Топлинното натоварване значително зависи от времето и сезоните. Коефициентите EER и COP до момента са се изчислявали на базата на средни стойности, без да се вземат предвид работните часове през годината при различна външна температура.

Поради това са създадени коефициентите SEER и SCOP*, които представляват стандарти за реалните работни часове през годината.

SEER = Сезонен коефициент на енергийна ефективност;

SCOP = Сезонен коефициент на преобразуване.

Климатичните системи на Fuji Electric имат по-високи коефициенти SEER и SCOP.

SEER и SCOP са стойности, които изразяват годишната енергийна ефективност, изчислена според регламента на ЕС 626/2011.

Висока ефективност с климатици Fuji Electric

Оптимално управление с инвертор

Инверторно управление i-PAM (IPM*+PAM)

Инверторното управление i-PAM е технология, която намалява загубите и прецизно регулира формата на напрежението, постигайки по-добра синусоида. Това допринася за по-ефективното използване на входящата мощност и постигането на висок коефициент на преобразуване.

IPM*: Интелигентен захранващ модул

Инверторно управление V-PAM (Vector + I-PAM)

Инверторното управление V-PAM намалява влиянието на магнитния поток и увеличава максималната скорост и ефективността на компресора чрез технологията на векторния контрол. Това допринася за по-висока ефективност при използване на по-малки компоненти.

Инверторна технология „All DC“

Високоефективен двоен роторен компресор

Климатиците ни често използват високоефективния DC инверторен компресор (двуцилиндров роторен компресор). Това осигурява по-голяма енергийна ефективност в сравнение с подобни компресори, благодарение на оптимизираната им вътрешна структура.

DC вентилаторен мотор

DC инверторно управляемият вентилаторен мотор генерира повече мощност и позволява значително по-широк оборотен диапазон и по-голяма ефективност.

Синусоидно DC инверторно управление

Постигната е по-висока ефективност чрез реализирането на прецизен синусоиден контрол в DC инверторното управление.

Високоефективен топлообменник

Топлообменник с висока плътност и мулти поточност

Ефективността на топлообменника е значително подобрена чрез използването на тънки пластини, което осигурява по-голяма наситеност и плътност, както и мултипоточна технология на фреона.

Висока ефективност с допълнителен контрол на фреона

Постига се по-висока ефективност чрез добавянето на специален байпас на фреоновия поток в мулти-сплит и VRF системите.

Енергоспестяващо управление

Интелигентни режими на работа

Сензор за човешка активност

Сензорът за човешка активност засича движенията на хора и когато те напуснат помещението, системата преминава в режим на намален капацитет, като намалява разхода на електроенергия.

Икономична работа

Ограничава максималната мощност, което намалява консумацията и натоварването.

Ограничаване на зададената температура

Можете да зададете максимален и минимален температурен диапазон, което допринася за допълнително спестяване на енергия.

Автоматично връщане на зададената температура

  • Автоматично връща температурата към първоначално зададената.
  • Времевият интервал за промяна на зададената температура може да бъде настроен от 10 до 120 минути.

Таймер за автоматично изключване

  • Вътрешното тяло се изключва автоматично, след като изтече предварително зададеният времеви интервал.
  • Можете да зададете време за изключване от 30 до 240 минути.

Постигане на комфорт

Функции за комфорт

Прецизно регулиране на въздушния поток

Прецизното управление на въздушния поток и ефективността на вентилацията се постигат чрез използването на 3 технологии. Това осигурява комфорт в помещението при нашите климатични системи.

Работа на пълна мощност (мощен режим)

Климатичната система работи продължително с максимален въздушен поток и максимални обороти на компресора, за да постигне бързо зададената температура.

Режим за отопление при 10°C

Извършва се непрекъсната работа с максимален въздушен поток и максимални обороти на компресора, с цел бързо достигане на зададената температура.

Тихо и комфортно управление

Режим с ниско ниво на шум

Потребителят може да настрои външното тяло на системата да работи по-тихо. Времето за работа се задава чрез таймера.

Автоматично превключване

Климатичната система автоматично избира режима на работа (отопление/охлаждане) въз основа на зададената температура, температурата в помещението и външната температура.

Улеснено управление

Fuji Furukawa Engineering & Contruction предлага разнообразие от контролери.

За своите климатични системи Fuji Furukawa Engineering & Construction разработва удобни и лесни за използване контролери с големи LCD панели, които улесняват четенето, както и удобни бутони и дисплеи с лесно разпознаваеми икони.

Индивидуалните дистанционни управления предоставят контрол на потребителя във всяко отделно помещение. Централизираният контролер улеснява пестенето на енергия чрез контрол върху всички отделни климатични системи. Управлението с контролерите се улеснява чрез удобните бутони, големия LCD екран и други функции.

За домашно ползване

Fuji Furukawa Engineering & Construction предоставя интерфейс, който поддържа контролери като KNX®, MODBUS®, BA Cnet® и LON WORKS®. Това позволява на потребителя лесен контрол и наблюдение на всички поддържани климатици Fuji Electric.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest